Well

הנייה הושפל בקהיר: "ישראל תהרוג אותך ואנחנו לא נתערב" | ישראל היום

הנייה הושפל בקהיר: "ישראל תהרוג אותך ואנחנו לא נתערב" | ישראל היום

הטיסה הבהולה במסוק, הצעקות שנשמעו בכל הבניין, השתיקה המביכה של מנהיג חמאס והאיומים חסרי התקדיםהעולם הערבי

Posted by Yulia Osherov on 16 May 2018, 06:14

from Facebook